HGB (Hemoglobin) Nedir? HGB Düşüklüğü ve Yüksekliği

H

HGB (HEMOGLOBİN) Nedir?

Hemoglobin (HGB,HB), demir molekülü içeren kırmızı kan hücrelerinde bulunan kompleks bir proteindir. Hemoglobinin asıl görevi akciğerlerden vücudun dokularına oksijeni ve dokulardan akciğerlere geri dönen karbondioksiti akciğere taşımakla görevli kırmızı kan hücrelerindeki protein molekülüdür. Hemoglobinin içerisindeki demir de kırmızı kan renginden sorumludur. Yani kan kırmızı rengini hemoglobin verir.

Hemoglobin, birbirine bağlanan dört protein molekülünden (globulin zincirlerinden) oluşur. Normal yetişkin hemoglobin (kısaltılmış Hgb veya Hb) molekülü, iki alfa-globulin zincirini ve iki beta-globulin zincirini içerir. Fetüslerde ve bebeklerde beta zincirler yaygın değildir ve hemoglobin molekülü iki alfa zincirinden ve iki gama zincirinden oluşur. Bebek büyüdükçe, gamma zincirleri yavaş yavaş yetişkin zincirindeki hemoglobin yapısını oluşturan beta zincirleriyle değiştirilir.

Hemoglobin nasıl ölçülür?

Hemoglobin genellikle bir kan örneğinden, rutin tam kan sayımı (CBC) testinin bir parçası olarak ölçülür.

Hemoglobini ölçmek için birçok yöntem mevcuttur, bunların çoğu şu anda kan üzerinde farklı testler yapmak için tasarlanmış otomatik makinelerle yapılmaktadır. Makinede, kırmızı kan hücreleri, hemoglobini bir çözelti haline getirmek için bozulur. Serbest hemoglobin, siyanometemoglobin oluşturmak için hemoglobin molekülü ile sıkı bir şekilde bağlanan bir kimyasal içeren siyanüre maruz kalır. Çözelti içinden bir ışık yansıtılarak, ne kadar ışığın emildiğini (özellikle 540 nanometre dalga boyunda) ölçerek, hemoglobin miktarı belirlenebilir.

 

HGB Normal Değerleri

hgb hemoglobin nedir

Normal hemoglobin değerleri, kişinin yaşı ve cinsiyeti ile ilgilidir. Normal değerler test sistemleri arasında biraz değişebilir ve hangi grup doktorlar kendi hasta grupları için “normal değerler” belirlediler; Bununla birlikte, hemen hemen her grup için değer aralıkları yakındır (yaklaşık 0.5 g / dl’ye kadar değişir). Aile Hekimliği hekimleri tarafından geniş çapta kabul edilen normal aralıkların bir örneği şöyledir:

Doğum: 13.5 ila 24.0 g / dl (ortalama 16.5 g / dl)

Yaş <1 ay: 10.0 ila 20.0 g / dl (ortalama 13.9 g / dl)

Yaş 1-2 ay: 10.0 ila 18.0 g / dl (ortalama 11.2 g / dl)

2-6 aylık yaş: 9,5 ila 14,0 g / dl (ortalama 12,6 g / dl)

0,5 ila 2 yaş: 10,5 ila 13,5 g / dl (ortalama 12.0 g / dl)

Yaş 2-6 yaş: 11.5 ila 13.5 g / dl (ortalama 12.5 g / dl)

6-12 yaş: 11.5 ila 15.5 g / dl (ortalama 13.5)

Kadın

12-18 yaş arası: 12.0 – 16.0 g / dl (ortalama 14.0 g / dl)

Yaş> 18 yaş: 12.1 ila 15.1 g / dl (ortalama 14.0 g / dl)

Erkek

12-18 yaş arası: 13.0 – 16.0 g / dl (ortalama 14.5 g / dl)

Yaş> 18 yaş: 13.6 ila 17.7 g / dl (ortalama 15.5 g / dl)

HGB Düşüklüğü Ne Anlama Gelir

Düşük hemoglobin, bireyin hemoglobin düzeyinin ölçüldüğünde, yaş ve cinsiyet için normalin en altında olduğu düşük sınırlarının anlamına gelir (normal değer aralığının üst kısmına bakınız). Örneğin, 19 yaşında bir erkek, tespit edilen kan değeri 13.6 g / dl’nin altındaysa hemoglobin düşük olur. Düşük hgb yerine sıkça kullanılan bir başka terim ise anemidir veya kişi anemik olarak tanımlanmaktadır. Aneminin daha yaygın nedenlerinden bazıları şunlardır:

 • Beslenme (demir, folik asit veya B12 vitamini eksikliği [pernisiyöz anemi])
 • Gastrointestinal kan kaybı (ülserler, kolon kanseri)
 • Böbrek sorunları
 • Kan kaybı (travma veya ameliyattan)
 • Kırmızı Kan Hücresi sentezi problemleri (kemik iliği bozuklukları, orak hücreli anemi gibi genetik bozukluklar)
 • Kemoterapi veya radyasyona maruz kalma ile kemik iliği baskılanması

HGB yüksekliği Ne Anlama Gelir

Yüksek hemoglobin seviyeleri, ölçülen hemoglobin seviyelerinin, kişinin yaşı ve cinsiyeti için normalin üst sınırlarının üstünde olduğu anlamına gelir (normal değerlerin üstüne bakınız). Örneğin, 19.7 g / dl’nin üzerinde bir hemoglobin seviyesine sahip olan 19 yaşında bir erkek yüksek hemoglobin seviyesine sahip olacaktır. Yüksek hgb seviyeleri için bazı nedenler  şöyle sıralanabilir:

 • Yüksek irtifada yaşamak
 • Akciğer hastalığı (amfizem, KOAH)
 • Kanser
 • Tütün sigara kullanımı
 • Kemik iliği bozuklukları (polisitemi vera)
 • İlaç epoetin alfa (Epogen, Procrit) aşırı doz veya uygunsuz kullanımı
 • Kan dopingi (bazı ilaçları kullanarak RBC’leri arttırmak)

HGB ve Hastalıklar

Anemi

Anemi, bir kişinin kanındaki normal kırmızı kan hücreleri veya normal hemoglobin seviyelerinden daha azı anlamına gelen bir terimdir. Terim, Yunanca olmayan anaimiden türetilmiştir, yani kan eksikliği anlamına gelir. Anemi belirtileri genellikle aşağıdaki belirtilerden bazıları içerir:

 • Soluk cilt
 • Zayıflık
 • Nefes darlığı
 • Bayılma
 • Çarpıntı
 • Göğüs ağrısı
 • Huzursuz bacak sendromu

Orak Hücre Hastalığı

Orak hücre hastalığı, bazı hemoglobin moleküllerinin kusurlu olmasına neden olan genetik bir değişikliktir (kusurlu hemoglobin, hemoglobin S olarak adlandırılır). Kırmızı kan hücreleri hemoglobin S’ye sahip olduğunda ve düşük oksijen seviyelerine maruz kaldıklarında, hilal veya “orak şeklinde” olabilirler ve küçük çaplı kılcal damarları kolayca hareket ettiremezler, böylece dokuları oksijen ve karbondioksit alışverişinden yoksun bırakırlar. Aşırı durumlarda, doku ölmeye başlayabilir.

Orak hücreler anemik koşullara yol açabilir, çünkü orak hücreler yaklaşık 10-20 gün arasında bir ömre sahiptir, normal kırmızı kan hücreleri yaklaşık 120 gündür; Böylece kemik iliği yeni kırmızı kan hücrelerinin sentezlenmesinde geride kalabilir. Ayrıca, ölü veya ölen orak hücreler dalağı orak hücre döküntülerini kandan çıkarmaya çalışırken dalağı tıkayabilir. Orak hücre hastalığının ortak belirtileri anemi belirtilerine ek olarak aşağıdakileri içerir:

 • Kemik ağrısı
 • Nefes darlığı
 • Karın ağrısı
 • Ergenlikte ve büyümedeki gecikmeler
 • Ülser
 • Sarılık
 • Acı ve uzamış ereksiyonlar (erkeklerin yaklaşık% 10-% 40’ı)
 • Körlük
 • İnme

Talasemi

Talasemi, hemoglobin yapısını oluşturan alfa veya beta proteininin üretimini kontrol eden bir veya daha fazla genin neden olduğu genetik bir hastalıktır. Bir kişinin alfa veya beta talasemi vardır; Bu iki tipte birçok alt tip vardır, ancak genellikle talasemi major ve talasemi minör olarak adlandırılan iki ana alt tipten birine gruplandırılır.

Alfa veya beta talasemi majörlü bireyler, her iki ebeveynden gelen kusurlu genleri miras alırken, talasemi minörlü hastalar tek bir ebeveynden kusurlu genleri miras alırlar.

Talasemi minörlü çoğu insanın küçük kırmızı kan hücreleri olabilir, ancak aksi takdirde neredeyse hiç semptom görülmez. Maalesef, talasemi majörlü bireyler genellikle yaşamın ilk yılında ciddi anemi geliştirir ve yüz anormallikleri, büyüme başarısızlığı, yorgunluk ve nefes darlığı gelişebilir. Talasemi major tedavisi, sıklıkla kan transfüzyonu ve bazı bireylerde kemik iliği transplantlarıdır.

Kaynaklar; 1, 2, 3, 4

Yorum Ekle

By Tıpoloji

Kategoriler

Son Yazılar

Son Yorumlar

Arşivler