Baso (Bazofil) Nedir? Baso Düşüklüğü ve Yüksekliği Ne Anlama Gelir

B

BASO Nedir?

Vücudunuz doğal olarak birkaç farklı tipte beyaz kan hücresi üretir. Baso( Bazofil) kemik iliği tarafından üretilen sağlınız için en önemli beyaz kan hücrelerinden biridir. Beyaz kan hücreleri, dolayısı ile baso,  virüsleri, bakterileri, parazitleri ve mantarları öldürerek sağlıklı kalmanızı sağlar. Bu bakımdan doğuştan gelen bağışıklık sisteminin en önemli parçalarından biri baso (bazofiller) olarak kabul edilir.

Bazofiller (baso)çoğunlukla paraziter enfeksiyonlara karşı sadece savunucu olarak kabul edilir. Yine de, vücuttaki rolleri çok daha geniştir. Baso , bağışıklık sisteminin önemli bir elementidir ve alerjik reaksiyonlarda, inflamasyonda ve otoimmün hastalıklarda büyük rol oynarlar.

Baso-bazofil-nedir
Bazofillerin Görevleri

Bazofillerin fonksiyonlarının çoğu, inflamasyon alanında heparin ve histaminin salınmasına bağlıdır. Onları granül denilen özel yapılarda saklarlar. Bazofiller aktive olduğunda, granüllerini serbest bırakırlar.Böylece Histamin kan damarlarını genişletir ve kan akışını artırır. Heparin iyi bilinen bir anti-pıhtılaşma ajanıdır. Ayrıca pıhtılaşma süreçlerini dengeleyerek uygun kan akışını sağlamaya yardımcı olur. Bu durum, gerekli tüm hücrelerin ve maddelerin kan dolaşımından iltihap bölgesine ulaşmasına izin verir.

Doktorunuz baso (bazofil) aralığınızın normal değerlerde olup olmadığını yaş, cinsiyet ve diğer özel şartlara göre değerlendirecektir. Her yıl kan testlerinin tekrar edilerek yeniden değerlendirilmesi tavsiye edilmektedir.

Peki BASO (Bazofiller) ne yapar?

Enfeksiyon; Sağlık için en önemli özelliği her hangi bir enfeksiyon veya enfeksiyonel bir hastalıkla karşılaşılması durumunda baso’nun hemen aktif olarak enfeksiyonu yok etmeye çalışmasıdır.

Paraziter enfeksiyon; Parazitlere karşıda baso savaşarak paraziter enfeksiyonun yok edilmesini sağlar

Kan pıhtılaşmasını önleme: Bazofiller heparin içerir. Bu doğal olarak meydana gelen bir kan inceltici maddedir.

Alerjik reaksiyonlara aracılık eder; Alerjik reaksiyonlarda, bağışıklık sistemi bir alerjene maruz kalır. Bazofiller, alerjik reaksiyonlar sırasında histamin salgılarlar. Bazofiller de vücudun immünoglobulin E (IgE) denilen antikoru üretmesine neden olarak alerjik reaksiyonun gerçekleşmesinde rol oynadığı düşünülmektedir.

Bazofiller için normal aralık nedir?

Baso beyaz kan hücrelerinizin yüzde üçünden daha azını oluşturur. Her mikrolitre kanında 0 ila 300 bazofil olmalıdır. Kan testi normal aralıklarının laboratuardan laboratuvara değişse de bu değerler ortalama olarak kabul edilmektedir.

Bazofiller en az sayıda beyaz kan hücresidir. Sayıları normalde 0 ila 0.30 x 109 / L ve toplam beyaz kan hücresi sayınızın yaklaşık% 1’ine tekabül eder.

Hemogram testlerinde baso (bazofil) sayıları önemli bir gösterge olsa da doktorlar nadiren sadece baso değerini ölçmek için test istemektedir.

BASO YÜKSEKLİĞİ

Yüksek bir bazofil seviyesi (0.30 x 109 / L’nin üzerinde) bazofili denir. Bazofili ile, vücudun parazitlere veya yabancı maddelere karşı gelişmiş koruma sağlaması daha kolay olabilir. Fakat genellikle, iltihap veya alerji gibi istenmeyen durumların gelişmesi ile ilişkilidir

Basofili Yüksekliği Nedenleri

1) Parazit Enfeksiyonu

İnsan vücudundaki parazitler, bağışıklık sistemini provoke edebilecek birçok madde üretir. Bazofiller bu tip bağışıklık yanıtında çok önemli bir rol oynarlar. Aynı zamanda vücudun gelecekte daha hızlı bir şekilde benzer enfeksiyonlara tepki vermesine yardımcı olurlar.

2) Alerjik reaksiyonlar

Alerji sıklıkla aktif bazofillerin neden olduğu iltihaplanmayı içerir. Bir alerjenle reaksiyona girdiğinde bazofiller aktive olur, granüllerini serbest bırakır ve alerji semptomlarına neden olur

3) Ülseratif Kolit ve Crohn Hastalığı

Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı farklı inflamatuar bozukluklardır, ancak benzer özellikleri paylaşırlar.

Ülseratif kolitin alerjik bir doğası olmasına rağmen, Crohn hastalığı bir otoimmün bozukluktur. Bununla birlikte, her ikisi de inflamasyonu içerir, bu da bazofil sayısını arttırır

4) Lösemi

Lösemi, kan hücresi üreten bir tür kemik iliği kanseridir. Bazofiller dahil olmak üzere yüksek sayıda anormal beyaz kan hücresi ile sonuçlanır. Bazofil yüksekliği, löseminin en önemli bir göstergesidir

5) Romatoid Artrit

Romatoid artrit eklem iltihabına neden olan otoimmün bir hastalıktır. Juvenil romatoid artrit genellikle yükseki bazofil düzeylerine neden olur.

6) Astım

Astım ciddi inflamatuar ve alerjik bir hastalıktır. Yaygın inhale allerjenlere karşı yüksek reaktivite ile başlar. Bu hastalık, nefes darlığı ve öksürüğe neden olan “atakları” ile bilinir.

Bazofiller astım gelişiminde büyük rol oynarlar, fakat kandaki seviyeleri genellikle normal sınırlar içinde olur.

Önemli olarak, alerjik astımı olan hastalar bazofillerin seviyesine duyarlıdır ve aslında baso yüksekliği yaklaşan bir astım atağını gösterir.

Bazofil düzeyinizin çok yükselmesine ne sebep olabilir?

Aşağıdakiler bazofil düzeyinizin yüksek olmasına neden olabilir:

Hipotiroidizm: Tiroid beziniz yeterli tiroid hormonu üretmediğinde ortaya çıkar. Tiroid hormonunuz düşükse, vücut fonksiyonlarınızın yavaşlamasına neden olabilir ve kişide halsizliğe sebep olmaktadır.Hipotiroidzm belirtileri ise şu şekilde sayılabilmektedir.

 • Şişmiş yüz
 • Boğuk ses
 • Kırılgan saçlar ve güçsüz saçlar
 • Kilo alımında kontrolsüzlük
 • Kabızlık
 • Sıcak Basması

Miyeloproliferatif bozukluklar: Bu, kemik iliğinizde çok fazla beyaz kan hücresi, kırmızı kan hücresi veya trombosit üretilmesine neden olan bir grup hastalığa işaret eder.

Nadir görülmesine rağmen, bu bozukluklar lösemiye dönüşebilir. Lösemi, beyaz kan hücrelerinin bir kanseridir.

Miyeloproliferatif bozuklukların başlıca tipleri şunları içerir:

Polisitemi rubra vera: Bu kan bozukluğu kırmızı kan hücrelerinin aşırı üretimi ile sonuçlanır. Semptomlar yorgun, zayıf ve nefes darlığını içerir.

Miyelofibrozis: Bu bozukluk, fibröz dokular kemik iliğinde kan üreten hücrelerin yerine geçtiğinde ortaya çıkar. Anemi, genişlemiş bir dalak ve garip şekilli kırmızı kan hücrelerine neden olabilir. Semptomlar yorgun hissetmek, anormal kanama, ateş ve kemik ağrısını içerir.

Trombositoemi: Bu bozukluk, trombositlerin aşırı üretilmesine, kan pıhtılaşmasına veya daha az yaygın ve kanamaya neden olur. Semptomlar, ellerinizde ve ayaklarınızda yanma hissi, kızarıklık ve karıncalanmayı içerir. Soğuk parmaklarınızın da olabilir.

Otoimmün inflamasyon: Bağışıklık sisteminiz kendi vücudunuza saldırdığında ortaya çıkar.

Belirtileri ise şunlardır;

 • İltihaplı eklemler
 • Ateş
 • Saç kaybı
 • Kas ağrıları

BASO Düşüklüğü

Düşük bir bazofil seviyesi, bazopeniaolarak bilinir. Basopeni’nın sağlığınız için tehlikeli değildir, ancak bazı hastalıklarla ilişkili olarak ortaya çıkabilmektedir.

Temel olarak baso düşüklüğü Bazofiller kandan iltihap bölgelerine gidebilirler. Bu göç, onların sayısını kanda azaltmasından kaynaklanmaktadır. Yani Baso (Bazofiller)  granüllerini serbest bıraktığında artık aktif değildirler. Bu “boş” hücreler hesaplama sırasında bazofil sayımına dahil değildir.

Bu gibi durumlarda, baso düşüklüğü, tanı koyulurken ek bir argüman olarak da kullanılabilirler

Baso Düklüğünün Nedenleri

1) Ürtiker (Kurdeşen)

Ürtiker (ya da kurdeşen), kırmızı ve kabarık yumrular ile bir tür deri döküntüsüdür, bu da suratlar denir. Temel belirtisi ise kaşıntıdır.

Bu duruma genellikle bir enfeksiyon veya alerjik reaksiyon neden olur.

2) Lupus

Lupus (sistemik lupus eritematozus), bağışıklık sisteminin sağlıklı dokulara saldırdığı bir otoimmün hastalıktır. Vücudun çeşitli bölgelerinde (eklemler, deri, kalp ve beyin gibi) iltihaplanmaya neden olur.

Lupus’ta iltihaplanma süreci, lenf nodları, bademcikler ve dalak gibi ikincil lenfatik organlarda bazofil birikimini kuvvetlendirir ve böylece kandaki baso düşüklüğüne neden olur..

3) Sigara içmek

Sigara içmek bazofili aktive eder ve intakt basofillerin seviyesini azaltır. Bu nedenle, sigara içilmesi sıklıkla baso düşüklüğüne yol açar

4) Kortikosteroidler

Kortikosteroidler hem bazofillerin aktivitesini hem de sayılarını azaltır. Bu tür ilaçları alırsanız, bazofil seviyeniz düşebilir [R, R].

5) Anksiyete – Depresyon

709 katılımcı üzerinde yapılan bir araştırma, anksiyete ve depresyon sırasında insanların bazofil düzeylerinde azalmaya neden olduğunu göstermiştir. Bu tip depresyonun gelişmesinde inflamasyonun rolüyle ilişkili olabilir

Bazofil düzeyinizin çok düşük olmasına neden ne olabilir?

Aşağıdakiler bazofil düzeyinizin düşük olmasına neden olabilir:

Hipertiroidizm: Bu, tiroid bezinizin çok fazla tiroid hormonu ürettiği zaman olur. Aşırı hormon, bedensel işlevlerin hızlanmasını sağlar.

Semptomlar şunları içerir:

 • Yüksek kalp hızı
 • Yüksek tansiyon
 • Aşırı terleme
 • Aşırı kilo kaybı

Enfeksiyonlar: Bu, bakteriler veya diğer zararlı maddeler vücudun yaralı bir bölümüne girdiğinde ortaya çıkar. Belirtileri, ateş ve ishal ve ağrıdan oluşur

Akut hipersensitivite reaksiyonları: Bu durumda, vücudunuz akut alerjik reaksiyon şeklinde bir maddeye aşırı tepki gösterir.

Belirtiler ise şunları içerir:

 • Sulu gözler
 • Burun akması
 • Kırmızı döküntü ve kaşıntılı kurdeşen

Aşırı durumlarda, belirtiler yaşamı tehdit edebilir. Anafilaktik reaksiyonunuz varsa ve nefes alamıyorsanız acil tıbbi yardım gereklidir.

Başka hangi tipte beyaz kan hücreleri var görevleri ve hastalık belirtileri?

Vücudunuz çok sayıda beyaz kan hücresi içerir ve hepsi sizi hastalıklardan enfeksiyon, bakteri  ve parazitlerle savaşarak  korur. Diğer beyaz kan hücreleri ve işlevleri ile ilgili kısaca bilgi vermek gerekirse;

Bazofiller granülositlerdirtes. Bu beyaz kan hücresi grubu, enzimlerle dolu granüller içerir. Bir enfeksiyon tespit edilirse ve bir alerjik reaksiyon veya astım atağı meydana gelirse, bu enzimler salınır. Kemik iliğinden üretilirler ve olgunlaşırlar.

Diğer granülosit türleri şunlardır:

Nötrofiller (NEU): Bu, vücudunuzdaki en büyük beyaz kan hücreleri grubudur. Enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur.

Eozinofiller (EOS): Bu hücreler, parazit enfeksiyonlarına karşı savaşır. Bazofiller ve mast hücreleri gibi, alerjik reaksiyonlarda, astımda ve parazit patojenlerinde savaşmada rol oynarlar. Ayrıca kanınıza taşınmadan önce kemik iliğinde gelişirler. Diğer ana beyaz kan hücreleri şunlardır: Lenfositler: Bu hücreler bağışıklık sisteminizin bir parçasıdır. Bakteriler ve virüsler de dahil olmak üzere patojenlere saldırırlar.

Mikonlar: Bu hücreler bağışıklık sisteminizin bir parçasıdır. Enfeksiyonlarla savaşırlar, hasarlı dokuların çıkarılmasına yardımcı olur ve kanser hücrelerini yok ederler.

Bazofil Düşüklüğü veya Yüksekliğini Dengelemek?

Bazofil Düşüren Etkenler?

1) Kafein

Kafein, bazofil aktivitesini doğrudan azaltır.

2) Adrenalin

Akut stres ve adrenalin (epinefrin) artışı, bazofillerin fonksiyonel aktivitesini azaltır. Norepinefrin ve kronik stresin tam tersi bir etkiye neden olabileceğini unutmayın.

3) Crocin

44 katılımcı ile yapılan bir insan çalışmasında, krocin tabletleri (20 mg) bazofil sayısını yaklaşık% 15 oranında azaltmıştır. Crocin safranın bir karışımı olmasına rağmen, safranın uzun süreli kullanımı sırasında oldukça etkisizdir.

4) α-Melanosit-Uyarıcı Hormon (α-MSH) (Test Aşamasında)

Bir çalışma, a-MSH’nin bazofillerin tepkisini alerjenlere azalttığını gösterdi. Yani, α-MSH’yi artıran herhangi bir şey, inflamasyonu ve alerjileri azaltmak için de kullanılabilir.

5) Polygoni Cuspidatum Özü (Test Aşamasında)

Farelerde, ekstrakt hem mast hücrelerinde hem de bazofillerde bulunan SYK sinyal yolunu inhibe etti. Bu histamin salınımı ve alerjik sitokin üretimini azalttı ve böylece anti-alerjik aktiviteye sahipti. Ayrıca, 20 katılımcı ile yapılan bir insan çalışmasında, ekstrakt anti-inflamatuar özellikler gösterdi .

6) Cortex Mori Radicis (Test Aşamasında)

Bir fare çalışması, korteks mori radisisin IgE ve Th2 sitokin seviyelerini azalttığını gösterdi. Bazofil aktivasyonu için önemli olduklarından, inflamatuar durumu azalttı

7) Bulbine Natalensis Özü (Test Aşamasında)

Bu ekstrenin 7 gün boyunca alınması sıçanlarda bazofil düzeyini düşürmüştür. Bununla birlikte, arterlerin sertleşmesine (ateroskleroz) neden olabilir.

Bazofil Yükselten Etmenler

İnflamasyona neden olabileceğinden bazofil aktivitesini arttırmak istemezsiniz. Bununla birlikte, burada bazofil aktivitesini artırabilecek ancak bazofiliye neden olmayan şeylerin bir listesi.

1) Sigara içmek

Sigara dumanında bulunan maddeler ve küçük parçacıklar bazofilleri ve mast hücrelerini etkileyebilir. Bu, artan aktifleşmiş bazofil seviyesine yol açar ve gelişmiş bir bazofil aktivitesine yol açar. Bununla birlikte, sigara içmek ayrıca bazopeniye de neden olabilir.

2) Antibiyotikler

Erken yaşamda antibiyotiklere maruz kalmak, daha yüksek astım risklerine yol açabilir. Bunun uygunsuz bazofil tepkilerine bağlı olduğu konusunda bir spekülasyon var. Bununla birlikte, bu bağlantı dolaylı veya tutarsız olabilir.

3) Hava Kirleticileri

Çeşitli insan ve hayvan çalışmaları, kirli havadaki küçük parçacıkların ve çeşitli maddelerin bazofil aktivitesini arttırdığını göstermiştir .

4) Kronik Stres

Kronik stres vücudu birçok yönden olumsuz yönde etkiler. Bağışıklık sistemi için olumsuz sonuçları olan kortizol ve norepinefrin seviyelerini arttırır. Kortizol Th2 bağışıklık sistemini ve norepinefrin yükseltilmiş bazofil aktivitesini arttırır.

Kaynaklar; 1, 2, 3, 4, 5, 6

Yorum Ekle

By Tıpoloji

Kategoriler

Son Yazılar

Son Yorumlar

Arşivler