Anti Hbs Testi Nedir? Anti Hbs Neğatif – Pozitif Ne Anlama Gelir?

A

Anti Hbs  Nedir?

Anti Hbs testi, hepatit B rahatsızlığı için yapılan bir testtir. Özellikle geçmişte kişinin hepatit B geçirip geçirmediğini gösteren ve kişinin bu rahatsızlığa karşı bağışıklık durumunu ortaya koyan bir laboratuvar testi olarak bilinmektedir.

Kişide hepatit B virüsü varsa vücut otomatik olarak bu virüslere karşı bağışıklık sistemi geliştirmeye başlar. Bunun için de HBsAg adı verilen proteine karşı virüs yok edici antikorlar üretir. Üretilen ve bağışıklık sistemini kuvvetlendiren bu antikorlar Anti Hbs adı ile anılmaktadır. Anti Hbs antikorları virüsün vücuttan atılmasını sağlarken aynı zamanda bağışıklık kazanmasına da yardımcı olur. Bu sebeple, bu testi genel olarak kişide hepatit B virüsünde bağışıklığın ne derece kuvvetli olduğunun tespit edilmesi için yapılmaktadır.

anti hbs nedir

Anti Hbs Testi Neden Yaptırılır?

            Anti Hbs testi genel olarak hepatit B aşısının doğru şekilde vücuda alınıp alınmadığının kontrolü için yaptırılmaktadır. Yani, hepatit B aşısı olan kişiler vücudun hepatit B hastalığına karşı bağışıklık gösterip, göstermediğini ölçmek için Anti Hbs testinden yararlanırlar. Bu test, yapılan kişilerde belirli değerler vererek, bağışıklık derecesinin ölçülmesine yardımcı olur. Her bireyde değerler farklı olup, bağışıklığın derecesi ölçülür. Ayrıca, kişi eskiden bir hepatit B rahatsızlığı geçirmiş ise yine bu test aracılığı ile geçirilen rahatsızlığın dozu ölçülebilmektedir. Geçmişte hepatit B hastalığı geçiren kişilerde de vücut bağışıklık kazanmaktadır. Hepatit B rahatsızlığına karşı aşı yapılmasa dahi geçirilen hepatit B sayesinde vücut bağışıklık sistemi oluşturmuş olacaktır. Bu sebeplerden dolayı bağışıklığın doğru şekilde değerlendirilmesi amacı ile test yapılmaktadır.

Anti Hbs Testinin Pozitif Çıkması Nedir?

            Anti Hbs testi yaptıran kişilerde test sonucunun pozitif olması en genel tanımı ile kişinin vücudunda hepatit B rahatsızlığı için bağışıklık sisteminin geliştirildiği anlamına gelmektedir. Eğer test sonucu 5 mIU/ml değerinden daha yüksek bir değere sahip olursa kişinin hepatit B hastalığına karşı bağışıklığının tam olduğu anlaşılır. Yani bu kişi geçmişte hepatit B hastalığı geçirmiş ve pozitif şekilde iyileşme göstermiş olarak değer yorumlanır. Hepatit B hastalığına karşı aşı yaptıran kişilerde Anti Hbs testi genel olarak pozitif çıkmaktadır.

Eğer aşı yaptırıldığı halde negatiflik söz konusu ise aşının doğru şekilde tutmadığı sonucu çıkartılabilir. Aşı yaptıran kişilerde test değerinin daha yüksek olması beklenir. Genel olarak aşı yaptıranlarda Anti Hbs testi 12 mIU/ml değerinin üzerinde çıkmaktadır. Eğer, bu değer üzerinde çıkarsa test pozitif kabul edilir ve hastalığa karşı vücut bağışıklık kazanmış olur. Aşı yaptırılmasına rağmen test değerleri 5 ile 12 mIU/ml değerleri arasındaysa sonuç pozitif gibi görülse de genel olarak aşıdan alınan bağışıklık değerinin yetersiz olduğu kabul edilir. Böyle bir durumda aşı doğru şekilde yapılmamış ve vücut bağışıklık kazanmamış olur. Yani, değerlere bakılmadan yalnızca çıkan sonuca göre yorum yapmak hatalı olacaktır. Aşı olan kişilerde pozitiflik 12 mIU/ml değerinin üzerindeyse kabul edilir.

Anti Hbs Testinin Negatif Çıkması Nedir?

            Anti Hbs testinin sonuçları negatif ise kişinin hepatit B rahatsızlığına karşı herhangi bir bağışıklık sisteminin olmadığı sonucuna varılır. Özellikle, hepatit B rahatsızlığını hiç geçirmemiş kişilerde bu test uygulandıktan sonra sonuçlar her zaman negatif çıkmaktadır. Yani vücut hastalığa karşı bir bağışıklık kazanmamış ve herhangi bir iyileşme sürecine girmemiştir.

Aşı yaptırılmasından sonra yapılan Anti Hbs testi negatif çıkarsa yine aşının vücudun bağışıklık sistemine herhangi bir yararının olmadığı sonucu çıkartılır. Yani, aşı yapılmasına karşı sonuçlar negatif çıkıyorsa kişi yine hepatit B hastalığından dolayı ciddi bir rahatsızlık geçirebilir. Böyle bir durumun söz konusu olması halinde uzman doktorlar farklı testlerden de yararlanabilir. Özellikle akut ya da kronik şekilde hepatit B rahatsızlığı geçiren kişilerde çoğunlukla sonuçlar negatif şekilde çıkmaktadır. Çünkü, bir taşıyıcı durumunda olan hasta henüz rahatsızlıkla ilgili bir iyileşme gösterememiş ve bağışıklık kazanamamıştır. Bu gibi durumlarda kişinin taşıyıcı hepatit B hastası olup olmadığını anlamak için bazı testler uygulanabilir. Bu testler uzmana göre değişiyor olsa dahi şu şekilde sıralanmaktadır.

  • HBc IgM
  • Anti-HBc IgG
  • HBsAg
  • Bazı özel durumlarda da yine uzan doktorun isteği üzerine karaciğer testleri olarak bilinen AST ile ALT testleri yapılmaktadır.

Tüm testlerin sonucuna göre Anti Hbs testinin negatif durumu hakkında yorum yapılabilir.

Yorum Ekle

By Tıpoloji

Kategoriler

Son Yazılar

Son Yorumlar

Arşivler